تیغه زنی وتسطیح روستای چم لمه عثمان از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث با...

حسین بساطی رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار آوای بمو بیان کرد پس از بازدید چند روز پیش جناب خدادادی فرماندار محترم از روستاهای منطقه دالاهو و تاکید ایشان با رایزنی که بن...