‍  مهندس بازوند-استاندار کرمانشاه- در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت ...

‍  مهندس بازوند-استاندار کرمانشاه- در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل :پدافند غیرعامل از شوراهای بسیار حساس به ویژه در استانهای مرزی است. کشورهایی که هیچ جنگی را تجربه نکرده ان...