تیغه زنی وتسطیح روستای چم لمه عثمان از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث با...

حسین بساطی رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی در گفتگو با خبرنگار آوای بمو بیان کرد پس از بازدید چند روز پیش جناب خدادادی فرماندار محترم از روستاهای منطقه دالاهو و تاکید ایشان با رایزنی که بن...

انتخابات شورای بخش ازگله برگزار شد

جادریان بخشدار ازگله در گفتگو با خبرنگار آوای بمو از جلسه تعین اعضای شورای اسلامی بخش ازگله و هیات رییسه خبر داد ایشان افزود امروز با حضور روسای شورای روستاهای بخش ازگله امروز انتخابات شورای بخش برگز...

انتخابات اعضاء شورای بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی به روایت تصویر...

انتخابات اعضاء شورای بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی با حضور علیرضا رستمی بخشدار مرکزی ،هیئت نظارت و هئیت اجرایی، کارشناسان وروسای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد اسا...