برگزاری نشست صمیمانه بسیج رسانه با نماینده اهل سنت کرمانشاه/برادران اه...

نماینده اهل سنت مردم کرمانشاه در نشست صمیمانه ای که توسط بسیج رسانه استان در راستای تقویت وحدت بین اقوام و مذاهب صورت گرفت، گفت: برادران اهل سنت دوستدار اهل بیت(ع) هستند و براین باورم که هیچ یک از آن...