انجمن های مردم نهاد جوانرود مسائل و مشکلات خود را با معاون سیاسی و امن...

آوای بمو: در نشست صمیمی انجمن های مردم نهاد و معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه و دکتر لهونی فرماندارجوانرودکه درفرمانداری این شهرستان برگزارشد ، جمعی ازنمایندگان تشکل های مردمی در حوزه های مخت...

مهندس نیک کردار: از ظرفیت های سازمان های مردم‌ نهاد در راستای توسعه ...

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت استان در شهر کرمانشاه ساکن هستند، گفت: ۳۰ درصد از جمعیت یک میلیونی شهر کرمانشاه حاشیه نشین هستند. به گزارش واحد خبر روابط عمومی و امو...