گزارشی از دیدارها و نشست های سفیران تقریب مذاهب با مسئولین و مردم به ق...

اولین میزبانی رسمی کرمانشاه از سفیران تقریب و مذاهب استان کرمانشاه، مهد هنرمندان بزرگ عرصه های مختلف هنری و ادب و شعر، و سرزمینی با تنوع قومی و مذهبی خاص، در بیست و سوم مهرماه نودو شش برای نخستین بار...