مهندس بازوند-استاندار کرمانشاه- در نشست «شورای مبادلات مرزی» :  در بازدیدهایی که از بازارچه‌های مرزی داشته ام،‌ مردم نسبت به وضعیت عمرانی و خدماتی بازارچه ها اعتراضاتی داشته اند

ایشان افزود:مهندس نیک کردار و مدیرکل راه و شهرسازی هزینه های لازم برای زیرساختهای بازارچه های مرزی را به تفکیک تهیه و ارائه کنند.

وی تصریح کرد : باید از تجارب بازارچه های مرزی موفق در دیگر استانها استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه صحبت های خود گفت:کمیته ای با مسوولیت تهیه شرح خدمات در بازارچه های مرزی تشکیل شود و امکان واگذاری خدمات در مرزهای غیررسمی به بخش خصوصی در قالب BOT (بی او تی) را در قالب یک فرایند قانونی بررسی کند.

مهندس بازوند افزود: از نمایندگان مردم شهرستانهای دارای بازارچه مرزی در مجلس شورای اسلامی برای حضور در نشست «شورای ساماندهی مبادلات مرزی» دعوت به عمل آید تا بیشتر در جریان مسائل بازارچه های مرزی قرار گیرند.

وی گفت : تامین زیرساخت های بازارچه ها و مرزهای رسمی به عنوان یک اولویت جدی دنبال می شود / حضور بخش خصوصی توانمند به بهبود وضعیت مرزهای مبادلاتی کمک می کند

استاندار در مورد وضعیت بازارچه ها بیان کرد:وضعیت درآمدها و هزینه های بازارچه های مرزی در حوزه های عمرانی و خدماتی باید به شکل درستی در اختیار نمایندگان و مردم قرار گیرد تا مبنای قضاوت های کارشناسی صحیح قرار گیرد. برخی از اظهار نظرها و وعده های غیر عملی فعلی به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح از وضعیت موجود است و نیز حجم پروژه های زیربنایی و عمرانی در بازارچه ها و مرزهای رسمی استان سنگین و گسترده است و نیازمند تامین اعتبار مناسب می باشد و همچنین حوزه عمرانی استانداری یک برآورد دقیق از هزینه های زیرساخت های لازم برای هر کدام از بازارچه ها و مرزهای مبادلاتی استان را به تفکیک ارایه دهد تا در بودجه سال ۹۷ لحاظ شود.

استاندار در مورد مدیریت بازارچه ها گفت :حضور شرکت های توانمند بخش خصوصی در بازارچه های مرزی استان در قالب یک فرایند قانونی می تواند به ساماندهی بهتر این مرزها کمک بسیاری کند و کیفیت خدمات ارایه شده را افزایش دهد که  در این زمینه لازم است کمیته ای برای تهیه شرح خدمات لازم در بازارچه ها و همچنین شناسایی و بررسی وضعیت این شرکت ها تشکیل شود و واگذاری این خدمات به یک بخش خصوصی قوی و توانمند کمک بسیاری به بهبود وضعیت خدمات رسانی در بازارچه ها می کند.

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 17 =