وقتی برای جوانان حامی دولت در استان کرمانشاه ، تَره هم خُرد نمی کنند/ توجه در حرف ؛ بی توجهی در عمل !  /فریبرز نجفی مهر

در حالی که هیچ مسوولِ مرتبطی در این استان پاسخگوی بی توجهی به جوانان اصلاح طلب و به حاشیه راندن نیروهای همسو با دولت نمی باشد ، واگذاری یکی از معاونت های پرجمعیت و مهم اداره کل ورزش و جوانان استان به یک اصولگرای شناسنامه دار ، نشان داد که اصول گرایان این استان چقدر بابرنامه از این شرایط و مقطع زمانی استفاده کرده و در حال رزومه سازی و دوختن ردای مدیریتی برای نیروهای خود هستند .

 

آنها حتی در دولتی که اصلاح طلبان باعث و بانی تمدیدش شده اند ، به راحتی نیروهای خود را برای تصدی سمت های مدیریتی این استان تحمیل می نمایند اما در مقابل ، مشخص نیست که چرا جوانان حامی این دولت و آنهایی که شبانه روز برای استمرار ریاست جمهوری دکتر روحانی تلاش نموده اند ، در نگاه مدیران استانی ، نامحرم و غریبه ای بیش محسوب نمی گردند ؟

 

تاسف بارتر این است که مدیر کل ورزش و جوانان استان انگار که می داند کسی با انتصاب او کاری ندارد ، در مصاحبه ای با آوای کرمانشاه ضمن دفاع از این اقدام خویش، با آسودگی خاطر ، تصمیم گیری نهایی برای ماندن یا نماندن معاون اصولگرایش را به نظر مدیران ارشد استان موکول نموده است !!

 

باید گفت در شرایطی که چرخه تکراری مدیریت ها در این استان از یکسو و ادامه حضور مدیرانِ دولت های قبل در برخی رده های تصمیم گیری از سوی دیگر به یک درد بی درمان تبدیل شده است ، نقش پررنگ برخی نمایندگان اصولگرای استان دربسیاری از انتصابات ، باعث گردیده که جوانان همراه و همسوی دولت به یاس و سرخوردگی عجیبی دچارشوند . در این میان معلوم نیست که افراد و گروه هایِ موافقِ وضع موجود و آنهایی که بدون داشتن انسجام و یا برنامه ای اصلاحی، هر روز طوماری را به نگارش در میآورند و حتی آنهایی که در این مدت با نام اصلاح طلب به مدیران ارشد نزدیک تر شده اند ، بعدها چگونه می توانند پاسخی برای چراها و ابهامات این جوانان فراموش شده داشته باشند ؟!

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =